Διεθνη Θεματα - Subjects from Abroad

Σταματήστε το τερατώδες φράγμα του Μπέλο Μόντε στο Ξινγκού της Βραζιλίας – Stop the Belo Monte Monster Dam! in the Brazilian territory of the Xingu

Σταματήστε το τερατώδες φράγμα του Μπέλο Μόντε στο Ξινγκού της Βραζιλίας

Η καταστροφή της ζούγκλας του Αμαζονίου συνεχίζεται

Πείτε στην κυβέρνηση της Βραζιλίας ότι είστε βαθιά ανήσυχοι για τα σχέδιά τους όσο αφορά την κατασκευή του φράγματος Μπέλο Μόντε στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Έχουμε ήδη παραδώσει μισό εκατομμύριο υπογραφές στην πρόεδρο της Βραζιλίας Ντίλμα Ρουσσέφ (Dilma Rousseff), αλλά είμαστε μόλις στην αρχή.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της αναφοράς εδώ γνωρίζοντας ότι 269.793 άνθρωποι έχουν κάνει αυτή την αίτηση μέχρι στιγμής: http://www.phfawcettsweb.org/hgs/montepeti.htm

Βοηθήστε μας να σταματήσει το τερατώδες αυτό φράγμα Μπέλο Μόντε, υπογράφοντας την αίτηση εδώ!

Υπογράψτε εδώ: http://amazonwatch.org/take-action/belo-monte-justice-now

Τα τελευταία νέα και η ομιλία της προέδρου της Βραζιλίας Ντίλμα Ρουσσέφ και η προσπάθεια του Amazon Watch με την υποστήριξή μας, για να σταματήσει το φράγματος Μπέλο Μόντε, ζητώντας από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας να συνεχίσει την αναστολή του.

Στείλτε ένα e-mail στον Ανώτατο Δικαστή της Βραζιλίας Ayres Britto εδώ (http://amazonwatch.org/take-action/continue-the-suspension-of-the-belo-monte-dam?utm_source=Amazon+Watch+Newsletter+and+Updates&utm_campaign=a3737eb2d2-BR_20120825&utm_medium=email) καλώντας τον να σεβαστεί τα δικαιώματα των ιθαγενών στο Ξινγκού και να συνεχίσει την αναστολή του φράγματος Μπέλο Μόντε!

Η κατασκευή του καταστροφικού φράγματος Μπέλο Μόντε έχει αρχίσει

Η καταστροφή της ζούγκλας του Αμαζονίου συνεχίζεται

Τελευταία ενημέρωση στις 9 Νοεμβρίου, 2012

Η Βραζιλιάνα αγωνίστρια του Amazon Watch Μαίρα Ιριγκαρέυ έκανε ένα άγριο έντονο ταξίδι στον ποταμό Ξινγκού στην καρδιά του Βραζιλιάνικου Αμαζονίου, όπου η κατασκευή του καταστροφικού φράγματος Μπέλο Μόντε έχει αρχίσει. Εκεί, προσχώρησε σε μια εργασία του Κόφερνταμ, υπό την ηγεσία ιθαγενών ψαράδων πολεμιστών και των οικογενειών τους (γυναίκες, παιδιά και γέροντες). Αυτό που είχε ξεκινήσει σαν διαμαρτυρία 13 ψαράδων, μετετράπη σε μια κατοχή 200 ατόμων που κράτησε 35 ημέρες ζητώντας ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΩΡΑ για τα δικαιώματά τους και το τροπικό δάσος της πατρίδας τους.

Αλληλεγγύη. Προστατέψτε το μέλλον του πλανήτη μας

Πρέπει να σταθούμε μαζί με μια ενιαία φωνή προς τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες να σεβαστούν δικαιώματα των ιθαγενών, σύμφωνα με το νόμο, και να λογοδοτήσουν για τις απειλητικές και απερίσκεπτες ενέργειές τους.

Χρειαζόμαστε τη φωνή σας! Βοηθήστε αυτούς τους θαρραλέους ηγέτες που απαιτούν από τα μέλη του δικαστικού σώματος της Βραζιλίας να παγώσουν την στασιμότητα στις πολλές εκκρεμείς νομικές υποθέσεις κατά του φράγματος Μπέλο Μόντε. Υπογράψτε την αίτηση για ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΩΡΑ!

Stop the Belo Monte Monster Dam! in the Brazilian territory of the Xingu

The catastrophe of the Amazon Jungle continues

YOU are definitely stopping the dams in the Amazon!

Tell the Brazilian Government that you are deeply concerned about their plans to build the Belo Monte Dam in the Amazon rainforest.

We’ve already delivered half a million signatures to Brazilian president Dilma Rousseff, but we’re just getting started. Help us stop the Belo Monte Dam by signing the petition here!

Sign the petition here: http://amazonwatch.org/take-action/belo-monte-justice-now

The latest news and the speech of the Brazilian President Dilma Rousseff and the effort of Amazon Watch with our support to stop Belo Monte Dam, which urges Brazil’s Chief Justice to continue the Suspension of the Belo Monte Dam

Send an email to Supreme Court Chief Justice Ayres Britto here (http://amazonwatch.org/take-action/continue-the-suspension-of-the-belo-monte-dam?utm_source=Amazon+Watch+Newsletter+and+Updates&utm_campaign=a3737eb2d2-BR_20120825&utm_medium=email) calling on him to respect the rights of the indigenous peoples of the Xingu and to continue the suspension of the Belo Monte Dam!

The catastrophic Belo Monte Dam has begun

The catastrophe of the Amazon Jungle continues

Updated on November 9, 2012

The Amazon Watch Brazil Campaigner Maira Irigaray had a wildly intense journey of to the Xingu River in the heart of the Brazilian Amazon where construction of the catastrophic Belo Monte Dam has begun. There, she joined an occupation of the cofferdam led by fishermen, indigenous warriors and their families, including women, children and elders. What began as a protest by 13 fishermen turned into a 200-person occupation that lasted 35 days to demand JUSTICE NOW for their rights and rainforest homeland.

Solidarity. Protect the future of our planet

We must stand up together with a unified voice to demand governments and companies respect indigenous rights, comply with the law, and be held accountable for their life-threatening and reckless actions.

They need your voice! Help these courageous leaders demand that members of the Brazilian judiciary stop stalling on the many outstanding legal cases against the Belo Monte Dam. Sign the petition for JUSTICE NOW!

Updated today, 22nd of February 2013

While the courts hold off on ruling, construction continues on the Belo Monte Dam

Join the worldwide chorus calling for justice by urging Brazil’s Supreme Court to rule on lawsuits against the dam!

Mikael Juruna (10 year-old-son of Jairson Juruna) at the cofferdam occupation

Indigenous in Brazil 26-2-2013

YOU are putting the breaks on the Brazilian government’s Amazon dam building agenda! Because you believe in the critical importance of this campaign, the rights of indigenous people and the future of the Amazon, construction of the Belo Monte dam has been temporarily halted on at least six occasions over the last year. Right now, the Supreme Court of Brazil is the key to stopping it FOREVER!

We can do much better with our efforts to support the Indigenous People of the Amazon through the Amazon Watch. Help them to manage a better life and survival for Indigenous territory of Belo Monte

We are here to help as well. Click our link below (http://amazonwatch.org/take-action/continue-the-suspension-of-the-belo-monte-dam?utm_source=Amazon+Watch+Newsletter+and+Updates&utm_campaign=a3737eb2d2-BR_20120825&utm_medium=email) to complain about them to the Supreme Court of Brazil on signing the petition and be quite sure that

YOU are definitely stopping the dams in the Amazon!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s