Εθνικα Θεματα - Domestic Subjects

Η Χιονότρυπα στην κορυφή του όρους Φαλακρόν – The Snow Hole (Chionotripa) on the top of Mount Falakron

Η Χιονότρυπα στην κορυφή του όρους Φαλακρόν

Μέλος της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας

Το άρθρο συντάχτηκε και εμπλουτίσθηκε από τον Εμμανουήλ Λαλαίο
Μέλος της Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Όλες οι φωτογραφίες είναι ευγενική προσφορά του Αθανασίου Ξανθόπουλου

Ο Αθανάσιος Ξανθόπουλος είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και ιδιοκτήτης καταστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την ήσυχη σχετικά ζωή της καθημερινότητας εμπλουτίζουν οι ενασχολήσεις του με την έρευνα του “αγνώστου”. Δεινός αθλητής και μέλος αρκετών αθλητικών σωματείων, είναι ο ιδρυτής της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης “Δίκτυο Αθλητισμού και Πολιτισμού” και συνιδρυτής της Εθνικής Γεωγραφικής Κοινωνίας της Ελλάδος μαζί με τον Εμμανουήλ Λαλαίο.

Ασχολείται επίσης με την έρευνα για την θεωρία της κοίλης γης. Υπάρχουν πολλά σπήλαια στην Βόρεια Ελλάδα, στην Μακεδονία και τη Θράκη που συνδέονται με αυτή την θεωρία. Μερικά από αυτά δεν έχουν βρεθεί ακόμη παρά το γεγονός ότι αναφέρονται στην παράδοση και την ιστορία με τη συμμετοχή πολλών μυθικών ηρώων. Η έρευνά του Νάσου είναι να ανακαλύψει και να βρει στοιχεία που να ανταποκρίνονται με την πραγματικότητα.

Παραθέτουμε όσα καταγράφηκαν για μερικές από αυτές τις σπηλιές:

Ο Ορφέας, που ήταν από την βόρειο ανατολική Ελλάδα προσπάθησε να βρει τη γυναίκα του σε μια τέτοια σπηλιά και να την φέρει πίσω από τον κάτω κόσμο
Ο Οδυσσέας συναντήθηκε με τον Πολύφημο στη σπηλιά του, γνωστή ως σπήλαιο Μαρώνειας που βρίσκεται 25 χιλιόμετρα ανατολικά της Κομοτηνής στη Βόρεια Ελλάδα κοντά στο βουνό του Ισμάρου. Αυτή η σπηλιά είναι, σύμφωνα με τον Όμηρο, όπου ο γιγαντιαίος μονόφθαλμος Κύκλωπας φυλάκισε τον Οδυσσέα και το πλήρωμά του.
Ο Ορέστης καθάρισε το σώμα του σε μια σπηλιά μετά τη δολοφονία της μητέρας του Κλυταιμνήστρας για να εκδικηθεί το θάνατο του πατέρα του Αγαμέμνονα στον Έβρο (Ορεστιάδα – Ανδριανούπολη)

Έτσι, όλα τα σπήλαια που υπάρχουν συνδέονται με το θρύλο.

Το Φαλακρό είναι ένα βουνό στη Βόρεια Ελλάδα, στο νομό της Δράμας. Η υψηλότερη κορυφή Προφήτης Ηλίας, βρίσκεται σε υψόμετρο 2232 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το σπήλαιο της Χιονότρυπας ξεκινάει από ύψος 2.100 μ και εκτείνεται σε βάθος 100 μ., βρίσκεται κάτω από τον παγετώνα που βρίσκεται μια άλλη σπηλιά με εκπληκτικά γλυπτά πάγου που δημιουργούνται από τη φύση (πάγο σταλακτίτες πάγο σταλαγμίτες). Αυτός ο γεώτοπος είναι ένα πεδίο ιδανικό για αναρρίχηση σε πάγο, σε ερασιτεχνικό και ανταγωνιστικό επίπεδο.

Ένας Ελληνικός χάρτης της Δράμας που δείχνει το

Φαλακρό όρος, την Χιονότρυπα και τον Προφήτη Ηλία

Ο Νάσος Ξανθόπουλος ανακοίνωσε το ταξίδι του στο όρος Φαλακρό για την περαιτέρω εξερεύνηση του σπηλαίου της Χιονότρυπας, έτσι ώστε η πρώτη μου ερώτηση ήταν

Nasso, ποιο είναι το ενδιαφέρον σχετικά με το σπήλαιο της Χιονότρυπας, εννοώ τι πραγματικά προσδοκείς να βρεις εκεί μέσα στη σπηλιά ή στην περιοχή.

Η απάντησή του ήταν:

Μάνο, το σπήλαιο της Χιονότρυπας συνδέεται με την συμβολική, απόκρυφη και μεταφυσική πλευρά της ζωής. Η περιοχή της Δράμας συνδέεται με την πρώτη καλλιέργεια σταφυλιών και την παγκόσμια παραγωγή κρασιού. Φυσικά έχεις ακούσει για τη συμβολική σημασία του κρασιού στην αρχαία και την Ελληνική Ορθόδοξη θρησκεία. Διόνυσος και ο Ορφέας ήταν συνδεδεμένοι με τη δημιουργία του κρασιού στη θρησκεία. Και οι δύο έχουν σχέση με αυτό το μέρος και το κρασί ήταν το κλειδί για την είσοδο τους εσωτερικούς κόσμους.

Σε ερώτησή μου που αφορούσε τι πιστεύει για τις θεοσοφικές και εσωτερικές έρευνες ανέφερε τα εξής:

Δεν πιστεύω τέτοιου είδους θεωρίες διότι είμαι ένας γεωγραφικός, φιλοσοφικός, ιστορικός και απόκρυφος ερευνητής. Η θρησκεία δεν είναι κάτι που με κάνει πολύ ενθουσιώδη και οτιδήποτε πιστεύετε εκτός της έρευνας είναι υπό εξέταση. Φυσικά οι εσωτερικές δυνάμεις του ανθρώπου και η γνώση πως προέρχεται από κάπου, είναι κάτι που έχουμε πάντα στο μυαλό.

25 Ιουλίου, 2011. Ο Νάσος Ξανθόπουλος είχε στο μυαλό του να ανέβει πάλι στο όρος Φαλακρό και να προσπαθήσει πάλι να μπει στην Χιονότρυπα από την είσοδο της σπηλιάς. Έφθασε σε αυτό το σημείο μόνος του καλά οργανωμένος, αλλά, δυστυχώς, το μήκος του σχοινιού που είχε πάρει μαζί του ήταν 60 μέτρα.

Αυτό το σκοινί δεν άγγιξε πάντως τον πάτο της αβύσσου και σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του Νάσου, ο πάτος θα πρέπει να είναι περίπου 100 μέτρα πριν από την είσοδο της σπηλιάς. Γι αυτό θα χρειαζόταν ένα άλλο σχοινί 30 έως 35 μέτρα για να ολοκληρώσει την αποστολή του και αποφάσισε να την αναβάλει για την επόμενη φορά στο άμεσο μέλλον.

The Snow Hole (Chionotripa) on the top of Mount Falakron

Click here to access the Greek page By Nasso Xanthopoulo

Member of the Hellenic Speleological Society of Northern Greece

The main article is composed and enriched with the most accurate way by Emmanouil Lalaio, Fellow of the Royal Geographical Society

All photos are courtesy of Athanassios Xanthopoulos

Athanasios Xanthopoulos is a graduate in Business Administration and a Computer Store owner. The quiet every day’s life enriches his occupation in investigating the “unknown”. He is a keen sportsman and a member of several clubs. He is also the founder of the NGO “Network Sport and Culture” and co-founder of the National Geographical Society of Greece together with Emmanouil Lalaio.

He is also involved in a research for the hollow earth theory. There are several caves in Northern Greece, Macedonia and Thrace that are connected with this theory. Some of them not located yet although are mentioned in tradition and history with the involvement of several mythical heroes.

His research is to discover them and bring the facts of the myth to reality. In such mythical caves is where

Orpheus that was from North East Greece tried to find his wife in such a cave and bring her back from the underworld
Orestes cleaned his body after the murder of his mother Clytemnestra to avenge the death of his father Agamemnon in Evros (Orestiada – Adrianoupolis) Odysseas (Ulysses) also met Polyfemos in his cave, also known as Maronia cave situated 25 kilometers east of Komotini province of Northern Greece near the mountain of Ismaros. This is the cave where the giant one-eyed Cyclops imprisoned Odysseus and his crew.

So all the caves there are connected with the myth.

Falakron is a mountain in northern Greece, in the prefecture of Drama . The highest summit Profitis Ilias, stands at 2232 meters above the sea level. The cavern of Chionotripa is at 2,100 m and the bottom at 100 m depth, located beneath the glacier which lies a cave with real ice sculptures created by nature (and pagostalaktites pagostalagmites). This geotope is an ideal field to ice climbing in both amateur and a competitive level.

A Greek map of Drama showing the Mount Falakron,

the Snow Hole (Chionotripa) and the Prophet Elias

Nassos Xanthopoulos announced me his trip to Mount Falakron where he was going to enter for further exploration the cave of the Snow Hole (Chionotripa) so my first question was

Nasso, any interesting idea concerning the cave of Chionotripa, I mean what do you actually expect to find there inside the cave or the whereabouts?

His answer was:

Mano, the cave of Chionotripa is connected with the symbolic, esoteric and metaphysical side of life. The region of Drama is connected with the first grape cultivation and wine production worldwide. Of course you’ve heard about the symbolic meaning of wine in the ancient and Greek Orthodox religion. Dionysos and Orpheus were connected with the establishment of wine in religion. They both have connection with that place and wine was a key for inserting the esoteric worlds.

On my question concerning his beliefs on theosophical and esoteric researches he mentioned the following:

I am not a believer in any kind of theories but a geographical, philosophical, historical and esoteric researcher. Religion is not something that makes me very enthusiastic and everything you believe than search is under consideration. Of course the esoteric powers of human and the knowledge that we all come from somewhere, is something we always have in mind.

25th of July 2011. Nassos Xanthopoulos had made up his mind again to climb to the Mount Falakron and try to enter the Snow Hole (Chionotripa) there from the entrance of the cave. He climbed up there by himself well-organized but unfortunately the length of the rope he had taken with him was 60 meters.

This rope anyway never touched the bottom of the abyss and according to Nasso’s latest estimation the bottom should be around 100 meters before the entrance of the cave therefore he needed another 30 to 35 meters rope to accomplish his mission so the mission was unable to be completed and he decided to leave it for the next time in the immediate future.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s